TK 31 - Elmateriel för explosiv atmosfär
Registrerad den 14 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC SC 31-1, CENELEC SC 31-2, CENELEC SC 31-3, CENELEC SC 31-4, CENELEC SC 31-5, CENELEC SC 31-6, CENELEC SC 31-7, CENELEC TC 31/SC 31-8, CENELEC TC 31/SC 31-9, CENELEC TC 204, CENELEC TC 216, CENELEC TC 31, IEC TC 31/SC 31G, IEC TC 31/SC 31J, IEC TC 31/SC 31M, IEC TC 31,

IEC TC 31 utarbetar och underhåller standarder för utrustning för användning där atmosfären kan vara explosiv pga närvaro av gaser, ångor, dimmor eller brännbart damm. Arbetet i de olika underkommittéerna syftar till att utarbeta standarder för utrustning med olika utförande för användning i explosionsfarliga områden, för klassning av explosionsfarliga områden, för elinstallationer i dessa områden och för underhåll och reparation av elinstallationer eller apparater som används i sådana områden. En underkommitté arbetar med standarder för gasdetektorer.

 

CENELEC TC 31 och TC 216 är verksamma inom samma områden, men utarbetar därutöver standarder som behandlar säkerhet hos utrustning för sprutmålning. CENELEC TC 204 utarbetar standarder som behandlar säkerhet hos utrustning för elektrostatisk målning.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.