TK 23 - Installationsmateriel
Registrerad den 20 juni 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC BTWG 112-1, CENELEC TC 23BX, CENELEC TC 72, IEC TC 23/SC 23B, IEC TC 23/SC 23C, IEC TC 23/SC 23D, IEC TC 23/SC 23F, IEC TC 23/SC 23G, IEC TC 23/SC 23H, IEC TC 23/SC 23J, IEC TC 23, IEC TC 72, IEC TC 23/SC 23A, CENELEC TC 213, IEC TC 23/SC 23K, CENELEC TC 23H,

IEC TC 23 utarbetar internationella standarder för elinstallationsmateriel med tillbehör, för användning i hem, kontor, butikslokaler industri m fl liknande områden och i liknande tillämpningar. Exempel på materiel som ingår är t ex: strömställare, stickproppar och uttag, sladdvindor, apparatanslutningsdon och kopplingsdosor.

 

IEC TC 72 utarbetar standarder för automatiska elektriska styr- och reglerdon för elektriska och icke-elektriska apparater för hushållsbruk och liknande, t ex termostater, tryckkänsliga brytare eller styrsystem för brännare. Standarderna omfattar donens egen säkerhet, säkerhet utifrån deras användning samt provning.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.