TK 22 - Strömriktare
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 22X, IEC TC 22/SC 22G, IEC TC 22,

IEC TC 22 utarbetar internationella standarder för system, utrustning och ingående komponenter för elektronisk omriktning och omkoppling, inklusive tillhörande anordningar för styrning.

 

IEC SC 22G utarbetar standarder för utrustning för elektroniska omriktare för varvtalsstyrda elektriska drivsystem inkl anordningar för styrning, skydd, övervakning och mätning och med beaktande också av systemaspekter, samt ger råd beträffande fordringar på komponenter och annan utrustning i varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Elfordon och järnvägstillämpningar omfattas inte.

 

CENELEC TC 22X utarbetar standarder för kraftelektronik. Standarderna behandlar utrustning, ingående komponenter (särskilt elektroniska) och beaktar också systemaspekter. Standarder för omriktare i gränssnitt mellan allmänna elnät och särskilda nät, t ex järnvägar, behandlas tillsammans med tillämplig produktkommitté. Undantag är: omriktare för järnvägsfordon, omriktare och laddare för elfordon, utrustning för ljusreglering.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.