TK 18 - Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
Registrerad den 11 november 1994

Internationell motsvarighet:  IEC TC 18/SC 18A, IEC TC 18,

IEC TC 18 utarbetar standarder för elinstallationer ombord på fartyg samt fasta och rörliga offshoreenheter. De ska bygga på praktisk erfarenhet och så långt möjligt också på befintliga regelverk och IEC-publikationer. Ett särskilt projekt handlar om utrustning för landanslutning.

 

CENELEC TC 18X arbetar särskilt med standarder för elutrustning för placering under vatten.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.