TK 111 - Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
Registrerad den 26 januari 2005

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 111X, IEC TC 111, CENELEC CEN/CLC/ JTC 10,

IEC TC 111 har till uppgift att utarbeta anvisningar, grundläggande och horisontella standarder, och tekniska rapporter på den naturliga miljöns område, i nära samarbete med IECs produktkommittéer. Ett exempel är SS-EN 62430, Miljömedveten konstruktion av elektriska produkter.

 

Kommittén samarbetar med produktkommittéerna vid utarbetande av miljörelaterade fordringar i produktstandarder, för att erhålla likformiga angreppssätt och tekniska lösning på likartade problem och på så sätt försäkra sig om överensstämmelse mellan olika IEC-standarder. Kommittén samarbetar med ISO TC 207 och med IECs rådgivande kommitté för miljöfrågor, ACEA. Frågor kring elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elektromagnetiska fält (EMF) ingår inte i arbetsuppgifterna.

 

CENELEC TC 111X arbetar inom samma område men tar särskilt fram standarder som ska stödja EU-direktiven WEEE (om elskrot) och RoHS (om begränsning av farliga ämnen).

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.