TK 11 - Elektriska luftledningar för starkström
Registrerad den 15 januari 1995

Internationell motsvarighet:  CENELEC BTTF 129-1, CENELEC BTTF 132-1, CENELEC TC 11, IEC TC 11, IEC TC 7,

SEK TK 11 utarbetar standarder som behandlar säkerhetsnivåer och mekaniska belastningar för kraftledningar. Vidare anger standarderna fordringar på mekanisk hållfasthet, elektrisk hållfasthet, elsäkerhets, kvalitet samt tillverkning för olika komponenter som exempelvis stolpar, ledningstillbehör och fundament. I Sverige ingår även linor i TK 11s ansvarsområde eftersom TK 11 har tagit över SEK TK 7s arbetsuppgifter.

 

Standardisering av isolatorer samt isolationskoordination för kraftledningar sker i samråd med SEK TK 36 och SEK TK 28, som har ett övergripande ansvar för dessa frågor. Utarbetande av standard för jordning av kraftledningar ingår numera i TK 11s ansvarsområde sedan föreskrifter till viss del hänvisar till standarder som exempel på säkra utföranden.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.