TK 106 - Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
Registrerad den 4 april 2000

Internationell motsvarighet:  CENELEC TC 106X, IEC TC 106,

IEC TC 106 arbetar med standardisering av metoder för mätning och beräkning för bedömning av människors exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält. I uppgiften ingår:
 • karakterisering av den elektromagnetiska miljön, vad avser människors exponering
 • mätmetoder, instrument och rutiner
 • beräkningsmetoder
 • metoder för bedömning av exponeringen från bestämda källor
 • grundstandarder för andra källor
 • bedömning av osäkerhet
 •  

  Hela området från 0 Hz till 300 GHz omfattas. I arbetet ingår inte att bestämma gränser för exponering, eller metoder för att minska exponering.

   

  Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

  tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

   

   

    SEK Svensk Elstandard
  Box 1284
  164 29 Kista
  Besöksadress:
  Kistagången 16
  trapphus A, plan 4
  Telefon: 08-444 14 00
  e-post:
  sek@elstandard.se
  ©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.