TK 10 - Isolervätskor och isolergaser
Registrerad den 11 november 1994

Internationell motsvarighet:  CENELEC BTTF 116-1, IEC TC 10,

IEC TC 10 utarbetar produktspecifikationer, provningsmetoder och användarvägledning för flytande och gasformiga dielektrika. Kommittén utarbetar även specifikationer och vägledning för användning av smörjmedel och vätskor för användning i reglersystem för ångturbiner och generatorer.

 

Läs mer om motsvarande kommitté i IEC här.

tillbaka | skriv ut | Anmäl intresse  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.