Smart manufacturing – Industri 4.0

Arbetet är redan igång inom området för Smart manufacturing – Industri 4.0


Ökande digitalisering, snabbare kommunikationer och ett större systemtänkande ger nya möjligheter för industrin i framtiden, med bättre och effektivare verktyg för ett lönsamt företagande. Det fulla utnyttjandet förutsätter att industrin samlas kring gemensamma tekniska regler inom området.

Vilka tekniska överenskommelser behövs för att utveckla digitaliseringen av svensk industri? Av Din industri? Vilka standarder saknas?

Er medverkan kan göra skillnad för ditt företags framtid där affärsnyttan sätts i fokus med ökad digitalisering, ökad interoperabilitet och bättre systemstrukturer.

Anslaget är brett och berör flera värdekedjor: material- och energiförsörjning, produktlivscykel, fabrikslivscykel, underhåll, inköp, affärsprocess, personal, redovisning, med mera. Arbetet sker i internationellt samarbete, med experter från många olika länder, och internationella standarder kommer allt mer spela en avgörande roll.

En central spelplan är IEC, the International Electrotechnical Commission, där svensk industris deltagande sker genom SEK Svensk Elstandard. Riktlinjerna för det ökade arbetet inom området dras nu upp i en ny IEC System Evaluation Group (SEG) Smart Manufacturing. Ditt företag kan vara med redan nu genom att:

  • anmäla deltagare till IEC SEG 7 Smart Manufacturing, avgiftsfritt, här

  • anmäla experter till SEK Svensk Elstandards nya referensgrupp, temagrupp
    Smart tillverkning, avgiftsfritt, mejla SNC@elstandard.se

Att delta i standardiseringen ger ypperliga möjligheter att möta framtiden: ni är med och utformar den, ni får insyn i den senaste tekniken som används inom branschen och ni vet i god tid vad som specificeras i de nya standarderna.

Läs gärna mer om vad som är på gång inom området genom att följa länkarna nedan:

Läs mer om IEC System Evaluation Group (SEG) Smart Manufacturing och dess arbete här.

Läs om IT security i industrin i SEKs nyhetsföde från juni här.

Läs gärna artikeln Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi på sid 13 i SEK Aktuellt nr 1/2016 (PDF) här.

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.