SEK Tekniska Kommittéer (SEK TK)

SEK ansvarar som svensk nationalkommitté för SEKs medverkan i IECs och CENELECs tekniska arbete. För denna uppgift inrättas Tekniska kommittéer (TK) som består av ledamöter som utsetts av och företräder berörda svenska företag, organisationer, institutioner, myndigheter och statliga verk. Inom varje TK utses delegat(er) som företräder TKs gemensamma uppfattning vid möten med IECs och CENELECs motsvarande Tekniska kommittéer.

TK IoT Sakernas internet
SK 1 Smart energi
TK 1 Terminologi
TK 2 Elektriska maskiner
SK 2 Tekniskt omsorgsstöd
SK 3 Smarta hållbara städer och samhällen
TK 3 Dokumentation och grafiska symboler
TK 4 Vattenturbiner
TK 5 Ångturbiner
TK 8 Elenergiförsörjningssystem
TK 9 Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon
TK 10 Isolervätskor och isolergaser
TK 11 Elektriska luftledningar för starkström
TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning
TK 14 Transformatorer
TK 15/112 Isolermaterial och isolersystem
TK 17AC Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning
TK 18 Elinstallationer i fartyg och offshore-enheter
TK 20 Kraftkablar och installationskablar
TK 21 Laddningsbara batterier
TK 22 Strömriktare
TK 22F Kraftelektronik för överföring och distribution av elenergi
TK 23 Installationsmateriel
TK 25 Storheter och enheter
TK 26 Elsvetsning
TK 27 Industriell elvärme
TK 29 Elektroakustik
TK 31 Elmateriel för explosiv atmosfär
TK 32B Lågspänningssäkringar
TK 33 Kondensatorer för kraftteknik
TK 34 Ljusarmatur med tillbehör
TK 35 Torrbatterier
TK 36 Isolatorer
TK 37 Ventilavledare
TK 37A Överspänningsskydd för lågspänningsinstallationer
TK 38 Mättransformatorer
TK 40 Passiva komponenter
TK 42 Högspänningsprovning
TK 44 Elutrustning för maskiner
TK 45 Kärnteknisk mätutrustning
TK 46 Tele- och datakablar med tillbehör
TK 48B Anslutningsdon
TK 55 Lindningstråd
TK 56 Tillförlitlighet
TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation
TK 59 Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
TK 61 Säkerhet hos elektriska hushållsapparater
TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning
TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
TK 65 Industriell processtyrning
TK 66 Säkerhet hos elektronisk mätutrustning
TK 68 Ledande magnetiska material
TK 69 Elbilsdrift
TK 70 Kapslingsklasser
TK 73 Kortslutningsströmmar och deras verkningar
TK 76 Laserutrustningar och optisk strålningssäkerhet
TK 77C Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter
TK 78 Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
TK 79 Larmsystem
TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning
TK 81 Åskskydd
TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi
TK 85 Elektrisk mätutrustning
TK 86 Fiberoptik
TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer
TK 89 Brandriskprovning
TK 94/95 Reläer och reläskydd
TK 96 Småtransformatorer
TK 97 Elinstallationer på flygplatser
TK 99 Systemkonstruktion och isolationskoordination av högspänningsinstallationer
TK 100 Multimedia
TK 101 Elektrostatik
TK 104 Miljötålighet
TK 105 Bränsleceller
TK 106 Elektromagnetiska fält - Gränsvärden och mätmetoder
TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning
TK 109 Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar med märkspänning under 1000 V
TK 110 Electronic display devices
TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning
TK 113 Nanoteknik inom det elektrotekniska området
TK 114 Marin energi - Våg- och tidvattenenergiomvandlare
TK 115 Högspänd likströmsöverföring för spänningar över 100 kV
TK 116 Säkerhet hos elektriska handverktyg
TK BTTF 116-2 Alkolås
TK 117 Termiska solkraftverk
TK 119 Tryckt elektronik
TK 120 Elektriska energilagringssystem
TK 121A Kopplingsapparater för lågspänning
TK 121B Kopplingsutrustning för lågspänning
TK 122 Transmissionssystem för ultrahöga spänningar
TK 123 Förvaltning av kraftsystem
TK 205 Installationsbussar och signalöverföring på elnät
TK 214 Vägtrafiksignaler
TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

 

 


Hur kan jag delta?

Arbetsordning för SEKs tekniska kommittéer, TK   

Arbetsordning för SEKs systemkommittéer, SK   

SEK Kanslikontakt   

Att tänka på när du deltar som expert utanför Sverige   

IEC Code of conduct for delegates and experts   

 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.