I fullmäktige finns följande organisationer representerade:

 • AB Svensk Byggtjänst
 • ABB AB
 • Belysningsbranschen
 • Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd
 • Elsäkerhetsverket
 • Energiföretagen Sverige
 • Ericsson AB
 • Föreningen för Industriell Elteknik, FIE
 • Försvarets Materielverk
 • IKEA of Sweden
 • Installatörsföretagen i Sverige AB
 • Intertek Semko AB
 • Kommerskollegium
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Svenska Kraftnät
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Teknikföretagen
 • Trafikverket

 


 
  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.