Ansvarig svensk kommitté: TK 9  Elutrustning för järnvägar och järnvägsfordon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50121-4, utg 4:2017/A1:2019
CENELEC Publikation: EN 50121-4:2016/A1:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4: Signal- och telekommunikationsapparater

Engelsk titel:
Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 50121-4, utg 4, 2017, som fr o m 2019-10-24 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.280.00; 45.020.00; 33.100.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.