Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Saknar motsvarighet i IEC eller CENELEC  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-1, utg 5:2012/A13:2017/R1:2019
CENELEC Publikation: 
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1/A13, utg 1, 2017.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 13.120.00; 97.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.