Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55016-4-2, utg 2:2011/A2:2018/AC1:2019
CENELEC Publikation: EN 55016-4-2:2011/A2:2018/AC:2019
IEC Publikation: CISPR 16-4-2:2011/A2:2018/C1:2019

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 4-2: Onoggrannhet vid EMC-mätningar

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling - Measurement instrumentation uncertainty

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 5
Används tillsammans med: SS-EN 55016-4-2/A2, utg 1, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.