Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60404-6, utg 2:2018/AC1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60404-6:2018/AC:2018
IEC Publikation: IEC 60404-6:2018/C1:2018

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 6: Mätning av de magnetiska egenskaperna hos mjukmagnetiska metalliska material och pulvermaterial vid frekvenser i området 20 Hz till 100 kHz med användande av ringprov

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN IEC 60404-6, utg 2, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.030.00; 17.220.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.