Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60721-3-2, utg 2:2018/AC1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2018
IEC Publikation: IEC 60721-3-2:2018/C1:2018

Svensk titel:
Miljöklassificering - Del 3-2: Grupper av miljöfaktorer och deras strängheter - Transport och hantering

Engelsk titel:
Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN IEC 60721-3-2, utg 2, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.