Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50551-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN 50551-1:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Optokablar - Simplex- och duplexkablar för användning i sladdar - Del 1: Förlaga till detaljspecifikation samt minimifordringar

Engelsk titel:
Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50551-1, utg 1, 2012, gäller ej fr o m 2022-02-18.  |  Ersätts av:

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.