Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61784-5-21, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61784-5-21:2018
IEC Publikation: IEC 61784-5-21:2018

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Profiler - Del 5-21: Installation av fältbussar - Installationsprofiler för CPF 21 (FL-net)

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 21

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN IEC 61918, utg 3, 2018.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 25.040.40; 35.100.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.