Ansvarig svensk kommitté: TK 111  Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 45558, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 45558:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Allmän metod för deklaration av användning av kritiska råvaror i energirelaterade produkter

Engelsk titel:
General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 33
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 13.020.30; 29.020.00; 31.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.