Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60793-1-32, utg 3:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60793-1-32:2018
IEC Publikation: IEC 60793-1-32:2018

Svensk titel:
Optofibrer - Del 1-32: Mätning och provning - Ytskiktets skalbarhet

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 1-32: Measurement methods and test procedures - Coating strippability

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60793-1-32, utg 2, 2011, gäller ej fr o m 2021-12-21.  |  Ersätts av:

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.