Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62239-1, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62239-1:2018
IEC Publikation: IEC 62239-1:2018

Svensk titel:
Processledning för flygelektronik - Ledningsplan (ECMP) - Del 1: Framtagning och underhåll av plan för elektronikkomponenter

Engelsk titel:
Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 78
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 03.100.50; 31.020.00; 49.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.