Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61967-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61967-1:2019
IEC Publikation: IEC 61967-1:2018

Svensk titel:
Halvledarkomponenter - Integrerade kretsar - Mätning av elektromagnetisk emission - Del 1: Allmänt

Engelsk titel:
Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 1: General conditions and definitions

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61967-1, utg 1, 2003, gäller ej fr o m 2022-01-16.  |  Ersätts av:

ICS: 31.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.