Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60603-7, utg 3:2010/A2:2019
CENELEC Publikation: EN 60603-7:2009/A2:2019
IEC Publikation: IEC 60603-7:2008/A2:2019

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Del 7: Detaljspecifikation för 8-poligt anslutningsdon med fast don och kabeldon

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 12
Används tillsammans med: SS-EN 60603-7, utg 3, 2010, som fr o m 2022-02-15, inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.220.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.