Ansvarig svensk kommitté: TK 21  Laddningsbara batterier

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62660-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62660-1:2019
IEC Publikation: IEC 62660-1:2018

Svensk titel:
Laddningsbara batterier - Litium-jonceller för elfordon - Del 1: Provning av prestanda

Engelsk titel:
Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 42
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62660-1, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2022-01-16.  |  Ersätts av:

ICS: 29.220.20; 43.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.