Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50068, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN 50068:2018
IEC Publikation:

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Gasfyllda kapslingar av smitt stål

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Gas-filled wrought steel enclosures

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50068, utg 1, 1991, SS-EN 50068 T1, utg 1, 1994 och SS-EN 50068 C1, utg 1, 2008, gäller ej fr o m 2021-08-27.  |  Ersätts av:

ICS: 29.130.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.