Ansvarig svensk kommitté: TK BTTF 116-2  Alkolås

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50436-4, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 50436-4:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Alkolås - Fordringar och provning - Del 4: Anslutning och digitalt gränssnitt mellan alkolås och fordon

Engelsk titel:
Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 4: Connection and digital interface between the alcohol interlock and the vehicle

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 43.040.10; 71.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.