Ansvarig svensk kommitté: TK 62BC  Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62464-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62464-1:2019
IEC Publikation: IEC 62464-1:2018

Svensk titel:
Magnetisk resonansutrustning för medicinsk bildframställning - Del 1: Bestämning av väsentliga bildkvalitetsparametrar

Engelsk titel:
Magnetic resonance equipment for medical imaging - Part 1: Determination of essential image quality parameters

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 91
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62464-1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2022-01-17.  |  Ersätts av:

ICS: 11.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.