Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61051-1, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61051-1:2018
IEC Publikation: IEC 61051-1:2018

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Varistorer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Varistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 60
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61051-1, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2021-12-03.  |  Ersätts av:

ICS: 31.040.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.