Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62707-1, utg 1:2014/A1:2019
CENELEC Publikation: EN 62707-1:2014/A1:2018
IEC Publikation: IEC 62707-1:2013/A1:2018

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Lysdioder (LED) - Klassificering och sortering (LED-binning) - Del 1: Allmänna fordringar och vit matris för fordonstillämpningar

Engelsk titel:
LED-binning - Part 1: General requirements and white colour grid intended for automotive applications

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 62707-1, utg 1, 2014, som fr o m 2021-09-21 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Eng titeln har ändrats

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.