Ansvarig svensk kommitté: TK 80  Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62923-1, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62923-1:2018
IEC Publikation: IEC 62923-1:2018

Svensk titel:
Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för hantering av brygglarm - Del 1: Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Engelsk titel:
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 1: Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 120
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 47.020.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.