Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60662, utg 6:2012/A11:2019
CENELEC Publikation: EN 60662:2012/A11:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Natriumlampor av högtryckstyp - Prestandafordringar

Engelsk titel:
High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 6  |  Antal sidor: 15
Används tillsammans med: SS-EN 60662, utg 6, 2012, som fr o m 2022-02-04 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.