Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62442-2, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62442-2:2018
IEC Publikation: IEC 62442-2:2018

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Start- och driftdon för ljuskällor - Energiprestanda - Del 2: Förkopplingsdon för andra urladdningslampor än lysrör - Bestämning av verkningsgrad

Engelsk titel:
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62442-2, utg 1, 2014 och SS-EN 62442-2/A11, utg 1, 2017, gäller ej fr o m 2021-08-10.  |  Ersätts av:

ICS: 29.140.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum AC:2018-12 till EN IEC 62442-2:2018 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.