Ansvarig svensk kommitté: TK 44  Elutrustning för maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60204-11, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60204-11:2019
IEC Publikation: IEC 60204-11:2018

Svensk titel:
Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning - Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV

Engelsk titel:
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 64
Används tillsammans med: SS-EN 60204-1, utg 4, 2018.
Ersätter: SS-EN 60204-11, utg 1, 2001(en), SS-EN 60204-11, utg 1, 2001(sv)och SS-EN 60204-11 C1, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2022-01-09.  |  Ersätts av:

ICS: 13.110.00; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.