Ansvarig svensk kommitté: TK 8  Elenergiförsörjningssystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50549-2, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 50549-2:2019
IEC Publikation:

Svensk titel:
Fordringar på generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med elnät - Del 2: Anslutning till mellanspänningsnät - Generatoranläggningar upp till och med typ B

Engelsk titel:
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 83
Används tillsammans med:
Ersätter: SEK TS 50549-2, utg 1, 2018, gäller ej fr o m 2022-02-01.  |  Ersätts av:

ICS: 29.160.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum AC:2019-03 till EN 50549-2:2019 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.