Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60335-2-76, utg 3:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60335-2-76:2018
IEC Publikation: IEC 60335-2-76:2018

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-76: Särskilda fordringar på elstängselapparater

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 75
Används tillsammans med: SS-EN 60335-1, utg 5, 2012 och dess separat utgivna tillägg.
Ersätter: SS-EN 60335-2-76, utg 2, 2005, SS-EN 60335-2-76/A1, utg 1, 2006, SS-EN 60335-2-76/A2, utg 1, 2015, SS-EN 60335-2-76/A11, utg 1, 2008, SS-EN 60335-2-76/A12, utg 1, 2010 och SS-EN 60335-2-76/T1, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2021-08-03.  |  Ersätts av:

ICS: 65.040.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum C1:2018 till IEC 60335-2-76:2018 är inarbetat i standarden. Corrigendum AC:2018-12 till EN IEC 60335-2-76:2018 ingår i standarden. Bilagorna BB och CC (installationsanvisningarna) även på svenska.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.