Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61058-2-6, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61058-2-6:2019
IEC Publikation: IEC 61058-2-6:2018

Svensk titel:
Strömställare för bruksföremål - Del 2-6: Särskilda fordringar på strömställare för handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner

Engelsk titel:
Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 24
Används tillsammans med: SS-EN IEC 61058-1, utg 4, 2018.
Ersätter: SS-EN 61058-2-6, utg 1, 2016, gäller ej fr o m 2021-12-28.  |  Ersätts av:

ICS: 29.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.