Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 55016-1-4, utg 4:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 55016-1-4:2019
IEC Publikation: CISPR 16-1-4:2019

Svensk titel:
EMC - Utrustning och metoder för mätning av radiostörningar och immunitet - Del 1-4: Utstrålade störningar

Engelsk titel:
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 110
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55016-1-4, utg 3, 2010, SS-EN 55016-1-4/A1, utg 1, 2013 och SS-EN 55016-1-4/A2, utg 1, 2017, gäller ej fr o m 2022-02-12.  |  Ersätts av:

ICS: 33.100.10; 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.