Ansvarig svensk kommitté: TK 4  Vattenturbiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62364, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62364:2019
IEC Publikation: IEC 62364:2019

Svensk titel:
Vattenturbiner - Vägledning beträffande hydro-abrasiv erosion i kaplan-, francis- och peltonturbiner

Engelsk titel:
Hydraulic machines - Guidelines for dealing with hydro-abrasive erosion in kaplan, francis and pelton turbines

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 75
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62364, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2022-02-18.  |  Ersätts av:

ICS: 23.100.10; 27.140.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.