Ansvarig svensk kommitté: TK 10  Isolervätskor och isolergaser

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60376, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60376:2018
IEC Publikation: IEC 60376:2018

Svensk titel:
Specifikation för svavelhexafluorid (SF6) och kompletterande gaser för användning i elektrisk utrustning

Engelsk titel:
Specification of technical grade sulphur hexafluoride (SF6) and complementary gases to be used in its mixtures for use in electrical equipment

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60376, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2021-06-28.  |  Ersätts av:

ICS: 29.040.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.