Ansvarig svensk kommitté: TK 2  Elektriska maskiner

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60034-4-1, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60034-4-1:2018
IEC Publikation: IEC 60034-4-1:2018

Svensk titel:
Roterande elektriska maskiner - Del 4-1: Provning för bestämning av fältmatade synkronmaskiners parametrar

Engelsk titel:
Rotating electrical machines - Part 4-1: Methods for determining electrically excited synchronous machine quantities from tests

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 75
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60034-4, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2021-06-01.  |  Ersätts av:

ICS: 29.160.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.