Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62784, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 62784:2018
IEC Publikation: IEC 62784:2017

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Särskilda fordringar på dammsugare och utsug med skyddsnivå Dc för uppsamling av brännbart damm

Engelsk titel:
Vacuum cleaners and dust extractors providing equipment protection level Dc for the collection of combustible dusts - Particular requirements

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 97.080.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.