Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62610-2, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62610-2:2018
IEC Publikation: IEC 62610-2:2018

Svensk titel:
Elektronikutrustning - Värmehantering för skåp i enlighet med IEC 60297 och IEC 60917 - Del 2: Bestämning av verkan av forcerad kylning

Engelsk titel:
Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Method for the determination of forced air cooling

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 31.240.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.