Ansvarig svensk kommitté: TK 68  Ledande magnetiska material

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 60404-8-11, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 60404-8-11:2018
IEC Publikation: IEC 60404-8-11:2018

Svensk titel:
Magnetiska material - Del 8-11: Specifikationer för enskilda material - Järnbaserade amorfa band levererade i icke slutglödgat tillstånd

Engelsk titel:
Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 25
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.20; 29.030.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.