Ansvarig svensk kommitté: TK 45  Kärnteknisk mätutrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60846-2, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN 60846-2:2018
IEC Publikation: IEC 60846-2:2015

Svensk titel:
Kärnteknisk mätutrustning - Dosekvivalent- och dosekvivalentratmetrar för beta-, röntgen- och gammastrålning, avsedda för strålskyddsändamål - Del 2: Bärbara strålskyddsinstrument för mätning av dos och dosrat från beta- och gammastrålning i samband med radiologiska olyckor

Engelsk titel:
Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 2: High range beta and photon dose and dose rate portable instruments for emergency radiation protection purposes

Fastställelsedatum: 2019-03-13  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med: SS-EN 60846-1, utg 1, 2015.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 13.280.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.