Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61167, utg 4.1:2019
CENELEC Publikation: EN 61167:2018
IEC Publikation: IEC 61167:2018

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar

Engelsk titel:
Metal halide lamps - Performance specification

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 4.1  |  Antal sidor: 417
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61167, utg 3, 2016, gäller ej fr o m 2021-11-02.  |  Ersätts av:

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Amendment No 1:2018 till IEC 61167:2018 är inarbetat i standarden och EN 61167:2018/A1:2018 till EN 61167:2018 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.