Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61000-6-1, utg 3:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61000-6-1:2019
IEC Publikation: IEC 61000-6-1:2016

Svensk titel:
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-1: Generella fordringar - Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61000-6-1, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2022-02-22.  |  Ersätts av:

ICS: 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.