Ansvarig svensk kommitté: TK 69  Elbilsdrift

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 62840-2, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 62840-2:2019
IEC Publikation: IEC 62840-2:2016

Svensk titel:
Elbilar - System för batteribyte - Del 2: Säkerhet

Engelsk titel:
Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements

Fastställelsedatum: 2019-04-10  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med: SEK TS 62840-1, utg 1, 2019.
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 43.120.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.