Ansvarig svensk kommitté: TK 62  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60601-2-40, utg 2:2019
CENELEC Publikation: EN 60601-2-40:2019
IEC Publikation: IEC 60601-2-40:2016

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 2-40: Särskilda fordringar på säkerhet och väsentliga prestanda för EMG-apparater och utrustning för evoked response

Engelsk titel:
Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment

Fastställelsedatum: 2019-02-20  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 33
Används tillsammans med: SS-EN 60601-1.
Ersätter: SS-EN 60601-2-40, utg 1, 1998, gäller ej fr o m 2022-01-11.  |  Ersätts av:

ICS: 11.040.20; 11.040.55; 11.040.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.