Ansvarig svensk kommitté: TK 101  Elektrostatik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61340-5-1, utg 3:2017
CENELEC Publikation: EN 61340-5-1:2016
IEC Publikation: IEC 61340-5-1:2016

Svensk titel:
Elektrostatiska urladdningar (ESD) - Del 5-1: Skydd av elektronik - Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements

Fastställelsedatum: 2017-03-15  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 23
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61340-5-1, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2019-11-18.  |  Ersätts av:

ICS: 17.220.99; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.