Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN IEC 61788-24, utg 1:2019
CENELEC Publikation: EN IEC 61788-24:2018
IEC Publikation: IEC 61788-24:2018

Svensk titel:
Supraledning - Del 24: Mätning av kritiska strömmen - Bibehållen kritisk ström efter dubbel böjning vid rumstemperatur av Ag-mantlad supraledande tråd av Bi-2223

Engelsk titel:
Superconductivity - Part 24: Critical current measurement - Retained critical current after double bending at room temperature of Ag-sheathed Bi-2223 superconducting wires

Fastställelsedatum: 2019-05-16  |  Upphävandedatum: 
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av:

ICS: 17.220.00; 29.050.00; 77.040.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2019 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.